Avgifter

Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om 45 390 kr/månad. Familjens yngsta barn räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell;

Ma​xtaxaavgifter:

Barn 1–2 år i förskola och i pedagogisk omsorg

Barn 1 3 % 1 362 kr

Barn 2 2 % 908 kr

Barn 3 1 % 454 kr

Barn 3–5 år i förskola och i pedagogisk omsorg

Barn 1 2,25 % 1 021 kr

Barn 2 1,5 % 681 kr

Barn 3 0,75 % 340 kr

Allmän förskola

Förskolan tillämpar också allmän förskola vilket innebär att alla 3, 4 och 5-åringar har rätt till 525 timmars avgiftsfri förskola per läsår.


Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

    ​​Vi har hälsodiplom

    Vi är en helt rökfri arbetplats

    Vi är hälsoinspiratörer