Avgifter

Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om 47490 kr/månad. Familjens yngsta barn räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell;

Ma​xtaxaavgifter:

Barn 1–2 år i förskola och i pedagogisk omsorg

Barn 1 3 % 1 425 kr

Barn 2 2 % 950 kr

Barn 3 1 % 475 kr

Barn 3–5 år i förskola och i pedagogisk omsorg

Barn 1 2,25 % 1 069 kr

Barn 2 1,5 % 712 kr

Barn 3 0,75 % 356 kr

Allmän förskola

Förskolan tillämpar allmän förskola vilket innebär att alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år har rätt till avgiftsfri plats. Platsen omfattar 15 timmar/ vecka och följer skolans läsårsindelning. Platsen kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. ​Avgift för vistelsetid utöver 15 timmar/vecka debiteras med 25% reducering av förskoletaxan för heltidsomsorg.

 


Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

    ​​Vi har hälsodiplom

    Vi är en helt rökfri arbetplats

    Vi är hälsoinspiratörer