Läroplan

Vad betyder det att förskolan har en Läroplan?

De pedagoger som arbetar på förskolan har läroplanen för förskolan som en tydlig inriktning om hur vi skall arbeta för att varje barn skall ges möjlighet att må bra och kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Förskolan har ett tydligt uppdrag precis som skolan och är första steget i vårt utbildningssystem. Läroplanens mål visar inriktningen på hur förskolans mål skall uppfyllas. Läroplanen gäller alla förskolor i landet fristående som kommunala. ​

Läroplanen på förskolan har ett mål dvs, hur förskolan bedriver verksamhet och hur kvalitetssäkras den. Hur läroplanen tillämpas i praktiken när det gäller aktiviteter, metoder och för att nå målen kan variera. Läroplanen är en kvalitetssäkring på vad som förväntas och vilken nytta det kan vara för barnet. Läroplanen är ett styrande dokument och den förskola som arbetar utifrån läroplanen skapar den bästa starten för barns utveckling genom hela skoltiden. 

Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

    ​​Vi har hälsodiplom

    Vi är en helt rökfri arbetplats

    Vi är hälsoinspiratörer