Styrdokumet

 • ​Skollagen (2010:800)
 • Läroplan för förskola 1-5 år (Lpfö 98: reviderad 2016)
 • Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67)
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • FN barnkonvention
 • Förskolans värdegrund
 • Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som skollagen, skolförordningen och läroplanen uppmanar.

Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

  ​​Vi har hälsodiplom

  Vi är en helt rökfri arbetplats

  Vi är hälsoinspiratörer