Värdegrund

Normer och värden

Vårt arbete på förskolan genomsyras av en hälsoinriktad och sund livsstil. Att må bra är en av våra grundtankar samt att se alla barn här och nu. Vår förskola ska vara en plats där man känner sig trygg, där man trivs och utvecklas i sin egen takt. Pedagogerna lägger stor vikt vid att vara goda förebilder för barnen och arbetar mycket med normer och värderingar.

I läroplanen framhålls att ”förskolan skall arbeta aktivt och medvetet med att stimulera och utveckla barnens förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar” (Skolverket 2016).

Våra värdegrundsord:

​Hälsa

Rörelseglädje

Lekglädje

Välmående

Upplevelse

Harmoni

Trygghet​

Vi-känsla

Gemenskap

Trivsel

Bra relationer omkring

Må bra själv och med andra

Empati​

Respekt

Hjälpsamhet

Förmåga att sätta in i andra situationer

Självkänsla

Hänsyn

Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

    ​​Vi har hälsodiplom

    Vi är en helt rökfri arbetplats

    Vi är hälsoinspiratörer