Inrikting

​Läroplanen (lpfö 98: reviderad 2016) ligger som grund för verksamhetens inriktning. Verksamheten beskrivs och planeras utifrån rubrikerna i läroplanen. Förskolan får inspiration från alla möjliga pedagogiska plattformer. Detta betyder att vi tar det bästa från de olika filosofierna.

Vårt arbete genomsyras av en hälsoinriktad och sund livsstil. Att må bra är en av våra grundtankar, vi ser alla barn här och nu och arbetar aktivt med det.

Förskolan är hälsofrämjande vilket innebär att utveckla hela förskolans vardag. Förskolan är också utvecklad som en stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande, dels att stärka, utveckla och fördjupa olika hälsoområden genom att:

 • ha ett hälsofrämjande tankesätt
 • ha en helhetssyn på begreppet hälsa
 • arbeta utifrån ett salutogent synsätt, dvs. arbeta med fokus på friskfaktorer
 • stärka allas känsla av sammanhang – meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet
 • sträva efter att utveckla en samsyn för alla i förskolan
 • tillsammans skapa en positiv inlärningsmiljö – öka glädjen och lusten i lärandet
 • utveckla goda relationer mellan barn och vuxna
 • öka motivationen genom att ge möjlighet till inflytande och ansvar
 • stärka barnens självkänsla och ansvarstagande
 • öka respekten för varandras olikheter – allas lika värde
 • utveckla ” det goda samtalet ” och möjlighet till dialog
 • stimulera till ökad fysisk aktivitet
 • stimulera till goda och sunda matvanor
 • arbeta aktivt för att motverka mobbing

Förskolan lägger stor vikt vid maten som serveras. Maten tillagas i det egna köket med väl utvalda råvaror och med inslag av ekologiska och kravmärkta produkter som då ger en näringsrik mat, samt en god livskvalité. Matsedeln är väl sammansatt och medvetet har vi minskat på intaget av socker. Barn med specialkost tillgodoses också. Under middagen delar barnen och pedagogerna upp sig vid borden. Vi njuter och pratar kring måltiderna.

Adress​

Blomrankans förskola
Bågevägen 20
23254 Åkarp

​Kontaktinformation

Tel: 0723-734009

Tel: 0723-734008

Vi är stolta att meddela:

  ​​Vi har hälsodiplom

  Vi är en helt rökfri arbetplats

  Vi är hälsoinspiratörer