Det är viktigt för oss att

  • ​Barn och vårdnadshavare känner sig trygga och välkomna på förskolan
  • Att tillsammans uppleva glädje och gemenskap
  • Att må bra både fysiskt och psykiskt

Platsansökan →

Välkommen till Blomrankans Förskola i Åkarp

Blomrankan är en fristående förskola i Åkarp med två avdelningar, en yngrebarnsavdelning för barn i ålder ett- till tre år och en avdelning för tre- till femåringar.

Förskolan genomsyras av en hälsoinriktad och sund livsstil. Att må bra både fysiskt och psykiskt är en av våra grundtankar. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär sig barnen tidigt att förstå och respektera människors olikheter. Blomrankan är en plats där man känner sig trygg, där man trivs och utvecklas utefter egna förutsättningar. Vi tror också på att utevistelse har gynnsamma effekter på barns hälsa, välmående och motoriska utveckling. Därav spenderar vi mycket tid utomhus. 

Vi har en egen kock på förskolan som tillagar måltider i det egna köket med väl utvalda råvaror och med inslag av ekologiska samt kravmärkta produkter, som ger en näringsrik, vällagad och smakrik måltid. Matsedeln är väl sammansatt och medvetet har vi minskat på intaget av socker​. Vi arbetar även med måltidspedagogik och våra måltider serveras som buffé.

På Blomrankan ser vi förskolan som barnets arbetsplats. Den är deras läroplats, en plats för sammanhang, gemenskap och lek, att utforska och växa på. En otroligt viktig plats i barnets liv. Vi ser därför till att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.

Förskolan är viktig

På Blomrankan ser vi förskolan som barnets arbetsplats. Den är deras läroplats, en plats för sammanhang, gemenskap och lek, att utforska och växa på. Helt enkelt en otroligt viktig plats i barnets liv. 

Värdegrund

Vårt arbete på förskolan genomsyras av en hälsoinriktad och sund livsstil. Att må bra är en av våra grundtankar samt att se alla barn här och nu. 

Målsättning

Vi uppmuntrar barnen att se det positiva i olika situationer och ”föser” dem försiktigt framåt för att utvecklas till självständiga och trygga individer.

Utemiljö och sund livsstil

Vår egen utemiljö är en stor härlig gård som tillsammans inbjuder till aktivt stimulerande lekar och som tillåter barnen att vara kreativa och utforskande. 

På gården har vi byggt upp ett trädgårdsland tillsammans med barnen. Vi kommer fortsätta utveckla vår utomhusmiljö samt verksamhet för en mer hållbar utveckling. Vårt mål är att grunda sunda vanor ur hållbarhetsperspektiven. Genom barnens delaktighet vill vi väcka intresse för hur vi alla kan jobba tillsammans för en hållbar värld

Vid entrén har vi byggt ett stort trädäck som gör det möjligt för vår yngrebarnsavdelning att sova middag ute året om i sina egna vagnar. ​

Att må bra är en av våra grundtankar, vi ser alla barn här och nu och arbetar aktivt med det. Vi arbetar för att ta tillvara alla tillfällen till lärande. Barn lär sig om allt de är med om. Vårt pedagogiska uppdrag avstannar aldrig, det pågår ständigt och varje erfarenhet är en lärdom.​

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se