Inskolning

​När barnet börjar på förskolan kommer en pedagog att ansvara för barnets inskolning. Om barnet aldrig varit på förskola tidigare planerar vi för två veckors inskolning. Vid tidigare vistelse på förskola räknar vi en vecka, men kom ihåg att varje inskolning är unik och anpassas utefter barnet.

En trygg anknytning behövs och är en värdefull och viktig grund för relationsskapande med alla vänner i förskolan stora som små. Under dessa två veckor kommer pedagogerna att lära känna barnet, dess vanor och individuella behov och se till att barnet får en plats i gemenskapen.

Som vårdnadshavare kommer du att få en inblick i vår verksamhet och våra rutiner. Den första inskolningsveckan kommer barnet att vara på förskolan få timmar för att efterhand öka på timmarna under andra veckan. 

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se