Styrdokumet

  • ​Skollagen (2010:800)
  • Läroplan (Lpfö 18) för förskola
  • Allmänna råd
  • FN:s barnkonvention

  • Diskrimineringslagen (2008:567)
  • ​GDPR, Dataskyddsförordningen

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se