Avgifter

​​Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om 49 280 kr/månad.
​Familjens yngsta barn räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell;

​Ma​xtaxaavgifter:

  • Barn 1–2 år i förskola
  • Barn 1 3 % 1 478 kr
  • Barn 2 2 % 986 kr
  • Barn 3 1 % 493 kr​
  • Barn 3–5 år i förskola
  • Barn 1 2,25 % 1 109 kr
  • Barn 2 1,5 % 739 kr
  • Barn 3 0,75 % 370 kr

Allmän förskola

Förskolan tillämpar allmän förskola vilket innebär att alla barn från höstterminen det år de fyller 3 år har rätt till avgiftsfri plats. 

Platsen omfattar 15 timmar/ vecka och följer skolans läsårsindelning. Platsen kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. ​

Avgift för vistelsetid utöver 15 timmar/vecka debiteras med 25% reducering av förskoletaxan för heltidsomsorg.​

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se