Pedagogiskt koncept

Blomrankan genomsyras av en hälsoinriktad och sund livsstil. Att må bra både fysiskt och psykiskt är en av våra grundtankar. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär sig barnen tidigt att förstå och respektera människors olikheter. 

Vi tror på att utevistelse har gynnsamma effekter på barns hälsa, välmående och motoriska utveckling. Därav spenderar vi mycket tid utomhus. Förskolan har tillgång till två el-lådcyklar vilket gör det möjligt för barn och pedagoger att utforska närområdet med många grönområden, lekplatser, havet och natursköna Alnarpsparken. På så sätt erbjuds barnen också en varierad miljö som främjar barnens utveckling och lärande. Barnen på vår yngrebarnsavdelning sover middag utomhus året om på vårt stora trädäck. 

Simskola erbjuds under verksamhetstid för de äldsta barnen med utbildad simlärare på Burlövs badet samt med en närvarande pedagog från förskolan.

På vår gård har vi byggt upp ett trädgårdsland tillsammans med barnen. Vi kommer fortsätta utveckla vår utomhusmiljö samt verksamhet för en mer hållbar utveckling. Vårt långsiktiga mål är att grunda sunda vanor ur hållbarhetsperspektiven. Genom barnens delaktighet vill vi väcka intresse för hur vi alla kan jobba tillsammans för en hållbar värld.​​​

Måltidspedagogik är ett arbetssätt som också genomsyrar vår verksamhet. Det handlar om ett lärande om och med mat och måltider för att öka barnens intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt. Vi har även en egen kock på förskolan som tillagar måltider i det egna köket med väl utvalda råvaror och med inslag av ekologiska samt kravmärkta produkter, som ger en näringsrik, vällagad och smakrik måltid. Matsedeln är väl sammansatt och medvetet har vi minskat på intaget av socker. Vår kock har i grunden en förskollärarexamen vilket ger oss en extra möjlighet för att tillsammans ta vara på varandras kompetens på bästa sätt och skapa ett helhetstänk av undervisning och lärande även kring måltider. I syfte att bygga på barnens kompetens, ge självkänsla, minska matsvinn och göra måltiderna lustfyllda serveras våra luncher som buffé. En pedagog finns som stöd vid buffén men barnen plockar åt sig helt själv. 

På Blomrankan ser vi förskolan som barnets arbetsplats. Den är deras läroplats, en plats för sammanhang, gemenskap och lek, att utforska och växa på. Helt enkelt en otroligt viktig plats i barnets liv. Det innebär att vi som arbetar i förskolan också är enormt viktiga vuxna i ett barns liv. Vi ser därför till så att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Vårt arbetssätt inriktas också på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.​

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se