Värdegrund

Normer och värden

Vårt arbete på förskolan genomsyras av en hälsoinriktad och sund livsstil. Att må bra är en av våra grundtankar samt att se alla barn här och nu. Vår förskola ska vara en plats där man känner sig trygg, där man trivs och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogerna lägger stor vikt vid att vara goda förebilder för barnen och arbetar mycket med normer och värderingar.

Våra värdegrundsord:

Hälsa

 • Rörelseglädje
 • Lekglädje
 • Välmående
 • Upplevelse
 • Harmoni

Trygghet​

 • Vi - känsla
 • Gemenskap
 • Trivsel
 • Bra relationer omkring
 • Må bra själv och med andra

Empati​

 • Respekt
 • Hjälpsamhet
 • Förmåga att sätta sig in i andra situationer
 • Självkänsla
 • Hänsyn

Kontakta oss:
​Blomrankans förskola

Bågevägen 20
​23254 Åkarp

​Rektor:
Natalie Malmström
​ E-post: natalie.malmstrom@blomrankan.se